Full-time

Embedded Software
Software Engineer
Embedded Software
Data Scientist
Analog Electronics

David

Geboren in Parijs maar grotendeels opgegroeid in Zuid Afrika Sinds 2014 in Nederland. Ervaring op het gebied van embedded softwareen studeert binnenkort af als Electrical Engineer. Spreekt al goed Nederlands David is uitgesproken, stoutmoedig en snel. Hij zoekt naar eigen ontwikkeling door exploratie in de wereld. Past zijn creatieve vermogens toe voor praktsiche doeleinden en is resultaatgericht. Gaat moeilijkheden niet uit de weg maar benoemt ze. Hij ziet mogelijkheden en het grotere plaatje daar waar anderen slechts de gevaren zien. Brengt ‘ iets’ in beweging. is nadrukkelijk aanwezig en combineert zijn denkvermogen met een verbale begaafdheid. Expressief en sturend brengt hij zaken op gang en zet ze in een versnelling. Verbondenheid met ‘ het grote idee’ . Met uitzondering van het einddoel is niets erg vastomlijnd. Altijd nieuwschierig naar het nieuwe, het betere, het andere. Grensverleggend. Energiek spoort hij zichzelf en andere aan. Soms ok ietwat rusteloos. David heeft geldingsdrang. Is goed in staat om mensen te overtuigen op basis van ratio en logica. David op een: - slechte dag, controlerend, koud, indiscreet en dominant - goede dag, gedreven, wilskrachtig, overtuigend, veeleisend en visionair. Heeft een voorkeur voor Embedded Software Design en R&D prototyping.

Vraag CV op

Computer skills

 C#, C++, Python, ROS, VHDL, Matlab en Labview

Timofei

Geboren in Kalingrad een stad aan de kust in het oosten van Rusland vlakbij Polen. Timofei is gedreven om goed te luisteren en te adviseren. Hij is open minded, social, hartelijk, genereus en geduldig in tijd en aandacht. Hij heeft een verantwoordelijke instelling en bidet efficiente druk om een verandering in gang te brengen. Verder is hij in staat om in een veelheid van ideen een logische ordening aan te brengen en samen met anderen te bouwen aan iets moois. Hij is stabile en evenwichtig maar ook in staat om direct te zijn en tot daadkracht aan te zetten. Hij is zeer klantgericht en weet dienstbaarheid betekenisvol te maken. Timofei op een: - slechte dag, gedwee, afhankelijk, opgewonden en indiscreet - goede dag, geduldig, ontspannen, visionair en overtuigend Heeft een voorkeur voor Software Engineering

Vraag CV op

Computer skills

  C++, Python, C, VHDL, Xilinx, Vivado en HDL Designer

Jonathan

Geboren op Oktober 1990, in Panama maar heeft de Nederlandse Nationaliteit. Jonathan is geduldig, behulpzaam en heeft een goed luisterend oor. Puurheid in al zijn zuivere eenvoud. Het is wat het is niets meer en niets minder. Consistentie is het toverwoord zekerheid zoekend in wat vertrouwd aanvoelt.Niet op de voorgrond tredend Trouw, empatisch en dienstbaar. Jonathan staat voor een kwaliteit hoogwaardi en eerlijkheid. Heeft een voorkeur voor een baan als programmeur (embedded of digital)

Vraag CV op

Computer skills

  C#, C, VHDL, LabVIEW, Robot Studio, MATLAB, CoDeSys, Vivado, MPBLAB X, Rhapsody en SysML

Nemanja

Geboren in Belgrado, Servie Nemanja is tijdens een studie uitwisseling in Eindhoven terecht gekomen, dat is hem zo goed bevallen dat hij daarna terug is gekomen naar Eindhoven voor een studie aan de TU/e. Sturend brengt hij zaken op gang. Nemanja zet als evenwichtige denker de toon. Hij combineert zijn denkvermogen met een verbale begaafdheid is nuchter en behoedzaam. Kan veel input verwerken en past creatieve vermogens toe voor praktische doeleinden en komt met vindingrijke oplossingen. Hij is berekenend om meerdere taken goed uit te voeren. Nemanja is betrouwbaar en doelmatig Heeft een voorkeur voor een baan als Data Scientist, Researcher of Algortihm developer

Vraag CV op

Computer skills

  C/C++, MATLAB, Praat, R, Python, Neurob’s Presentation

Tomas

Geboren en getogen in Litouwen. Tomas is veeleisend, gestructureerd, voortvarend en soms wat ongeduldig. Hij zoekt naar objectiviteit en toont zich een doortastend leider na een zorgvuldige afweging. Visionair en veranderingsgericht met veel aandacht voor details. Hij heeft een drang naar perfectie en status. Is zelfbewust en vol gezag, een autoriteit met patriottische achtergrond. Een betrouwbare organisator. Hij beschikt over een ‘opgeruimd’, geordend karakter. Tomas is krachtig, efficient en slagvaardig. Een soeverein oplosser van problemen, punctueel en functioneel berekenend om meerdere taken altijd goed uit te voeren. Hij is tijdloos, doelmatig en betrouwbaar. De moed en volhardendheid om naar het buitenland te gaan heeft hij niet van een vreemde. Zijn vader heeft hem het voorbeeld gegeven. Tomas spreekt al aardig een woordje Nederlands. Heeft een voorkeur voor Analog Electronics, Power Electronics en PLC’s

Vraag CV op

Computer skills

 Analogue Electronics, Embedded C, PLC, IOT, Labview, Robotics en Signal processing

Embedded/digital
software design
Embedded software

Zakhar

Geboren op 24-01-1997 in Sint Petersburg, Rusland Zakhar is grondig en goed geequipeerd als het om voorbereiding en uitvoering gaat. Observerend en scherpzinnig, hoij maakt het moeilijke weer makkelijk. Zakhar brengt het eenvoudig en weet voor anderen een transformative tot stand te brengen. Geconcentreerd, kalm, intelligent en zintuigelijk. Is zeer professioneel en beschikt over diverse manieren en hulpmiddelen om de aandacht op zich te vestige. Zakhar is goed in het ontraadselen van lastige vragen. Hij levert slimheid en intelligentie, is handig en verstandig. Heeft een voorkeur voor een baan als Embedded of Digital software engineer.

Vraag CV op

Computer skills

  Embedded/digital software design, FPGA, C, C++, C#, VHDL, Verilog, PCB, EAGLE, MATLAB en Visual Studio.

Roozbeh

Geboren in Ahvaz, Iran Intuïtief raakt hij precies de juiste snaar voor zijn publiek. Hij is ondernemend en in staat om van een veelheid van ideen een logsiche ordening aan te brengen en samen met andere te bouwen aan ‘ iets moois’. Relaxed levendig en betrokken bij andere mensen. Ziet altijd meer dan voldoende mogelijkheden om plezier te maken. Verder is hij ook in staat om anderen te overtuigen op basis van ratio en logica. Daarmee weet hij andere voor zich te winnen. Hij is zeer klantgericht en weet dienstbaarheid betekenisvol te maken. Heeft een voorkeur voor een baan als Software developer

Vraag CV op

Computer skills

  C/C++, C#, Xamarin, WPF, WCF, ACP.net, MVC Framework, Linux, Python, PHP, Java, HTML, FPGA en VHDL

Bijbaan

Elviro

Geboren en getogen in Chimoio, Mozambique Is inmiddels 2 jaar in Nederland, studeert bij Fontys voor een bachelor ICT & Technology. Elviro is een warm en hartelijk persoon. Onzelfzuchtig en gedreven om goed te luisteren. Hij is open minded, social en democratisch. Hij is generous en geduldig in tijd en aandacht. Heeft een verantwoordelijke instelling en is in staat om uit een veelheid van ideen een logische ordening aan te brengen en samen met andere te bouwen aan iets moois. Hij is stabiel en evenwichtig, maar ook in staat om direct te zijn en tot daadkracht aan te zetten. Elviro is vernieuwend met impactvolle bijdrage voor merk, mens, maatschappij en zeer klantgericht. Zoekt een bijbaan in de richting van: Android app development, Web development front-end en back-end development

Computer skills

  Webdevelopment, Angular 2, Joomla, Java, C#, C, C++ en PLC

Simon

Geboren in Yaounde, de hoofdstad van Kameroen Simon heeft buiten dit Nederlands avontuur er al een Canadees avontuur opzitten. Simon heeft een positieve instelling, is gemakkelijk en social in de omgang. Brengt harmonie in relaties en is daarbij sterk gericht op de behoeften van anderen. Is gedienstig en cijfert zichzelf daarbij weleens weg. Loyaal en verbonden maar zeker ook conflict vermijdend. Vriendelijk laagdrempelig maar soms iets te meegaand. Toont gevoel en kwetsbaarheid. Creëert een prettig en veilige omgeving. Geeft warmte, medemenselijkheid en kameraadschap. Simon is gedienstig niet opdringerig, laagdrempelig en makkelijk benaderbaar. Verdienstelijkheid en bereidwilligheid is zijn merk. Heeft een voorkeur voor een bijbaan als webdeveloper

Computer skills

  C#, C++, Java, Webdevelopment, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Database Design, PL/SQL, Video Editing, Visual Studio, Eclipse en Android Studio

Gásten

Geboren in Tete, Mozambique. Gasten een heeft een uitermate positieve instelling en straalt dat uit, is gemakkelijk en social in omgang. Brengt harmonie in relaties en is daarbij sterk gericht op de behoefte van anderen. Verder is hij geduldig en behulpzaam, heeft een goed luisterend oor met volledige aandacht. Hij is bescheiden, vriendelijk en laagdrempelig. Gasten geeft warmte, medemenselijkheid en kameraadschap hij is niet opdringerig en makkelijk benaderbaar. Heeft een voorkeur voor een bijbaan als webdeveloper

Computer skills

 Web development, PHP, AngularJS(2 & 4), jQuery, Javascript, , Git, Photoshop, C#, Java, Android, Wordpress, SQL

Hamoud

Geboren en getogen in Hail, Saudi Arabië Hamoud is onzelfzuchtig, medemenselijk en innemend. Kan goed luisteren , is generous en geduldig in tijd en aandacht. Verder is hij nuchter en behoedzaam hij kan sceptisch overkomen en kan beoordelend zijn over mensen waarmee geen verwantschap lijkt. Hij levert graag prestaties en verzaakt daarin nimmer. Heeft een voorkeur voor een bijbaan als webdeveloper

Computer skills

  Web development, PHP, SQL, Visual studio, Android Studio, Virtual Machine, Java, C# en Design Pattern.

Romina

Geboren in Tirana, Albanië op 10-12-1994 om 18.00 Romina zoekt naar eigen ontwikkeling door exploratie. Ze is gedreven en soms een tikkeltje eigenzinnig. Onafhankelijk en begrijpt de wereld volgens universele overtuiging en principes. Handelt om te veranderen. Is solitair, streng voor zichzelf en richting anderen. Romina is openminded, social en democratisch. Ze etaleert duidelijke en beknopte standpunten in vorm en taal. Ze is gedurfd en zorgt voor de klant voor eenvoudige oplossingen voor complexe zaken. Heeft een voorkeur voor een bijbaan als Front-end developer en is maximal 3 dagen in de week beschikbaar

Computer skills

 Javascript, PHP, HTML/CSS, SQL, Jquery, Visual Studio, Android Studio, C#